Vraag 10 - Wat voor onderhoud heeft een accu nodig?

Doordat de accu’s steeds minder water verbruiken is ook de hoeveelheid onderhoud steeds minder geworden. Desalniettemin kan een beetje onderhoud het leven van de accu sterk verlengen:

1. controleer de hoeveelheid elektrolyt in de accu. Is deze onder de op de bak aangegeven MIN streep, of onder de in het vulgat aanwezige indicator, vul de accu dan bij met gedestilleerd water,
2. Controleer het soortelijk gewicht van het elektrolyt met een zuurweger; is het soortelijk gewicht lager dan 1,22, laad de accu dan bij tot 1,28, verwijder de “bloemkolen” van de polen en reinig de klemmen aan de binnenzijde,
3. Houd het deksel van de accu schoon en droog en vet de polen (voordat de klemmen aangesloten worden) in met zuurvrije vaseline.


Zie ook terminologie-waterverbruik, terminologie-elektrolyt, terminologie-gedemineraliseerd water, terminologie-zuurweger