Vraag 16 - Zijn er gevaren als ik met de accu bezig ben?

1. een accu bevat lood en zwavelzuur. Lood is slecht voor de gezondheid. Was, na het werken met een accu, altijd goed de handen,
2. zwavelzuur is een bijtend product. Indien dit op de handen terechtkomt gaat dit prikkelen. Spoel de handen grondig af met water. Kijk zeer goed uit met katoenen kleding: een druppel zwavelzuur op katoen heeft direct een gat tot gevolg, al wordt deze pas na de eerste keer wassen zichtbaar.
3. verwijder bij het demonteren van de accu altijd eerst de klem aan de negatieve pool. Deze is gekoppeld aan het chassis. Als eerst de positieve klem losgedraaid wordt en de sleutel raakt het metaal van het chassis dan is een kortsluiting het resultaat,
4. sluit van een acculader eerst de klemmen aan op de accu en steek dan pas de stekker in het stopcontact om vonkvorming te voorkomen,
5. bij het laden wordt het zeer explosieve knalgas gevormd:
  o niet roken en geen open vuur,
  o alleen laden in een goed geventileerde ruimte,
  o trek na het laden eerst de stekker uit het stopcontact, laat de accu 2 uur staan voordat de klemmen verwijderd worden, de gassen kunnen weg.

De accu is weer klaar voor gebruik. Zie voor meer informatie met betrekking tot veiligheid de Material Safety Data Sheets in de download sectie van HOME