Vraag 18 - Wanneer is een accu "leeg" en wanneer "vol"?

De reguliere accu's van CENTURION AKKU worden uitgeleverd met een soortelijk gewicht van 1,280 kg/l. Met deze zuursterkte is de accu volledig geladen. Omdat elektrolyt tijdens de ontlading "verbruikt" wordt, kan d.m.v. een meting van de zuurdichtheid, de laadtoestand van de accu worden bepaald met een zuurweger (hydrometer).
Wanneer de accu volledig ontladen is hangt af van de hoeveelheid elektrolyt in relatie tot de hoeveelheid positef en negatief actief materiaal. Een richtwaarde is echter 1,08 kg/l (LET OP: DIT IS 100% ONTLADING EN IS VERANTWOORDELIJK VOOR SULFATEREN OF VERVROEGDE UITVAL).
Een bijkomstigheid is dat ook de accuspanning van een losgekoppelde accu een maat is voor de laadtoestand:
Vaccu = 6 x (s.g. + 0,84)
Bij een gemeten klemspanning kan hiermee het soortelijk gewicht berekend worden en daarmee de laadtoestand, zie de figuur hieronder (LET OP: DIT IS SLECHTS EEN RICHTLIJN EN GELDT VOOR NIEUWE ACCU'S ONDER IDEALE OMSTANDIGHEDEN). Zie terminologie-actief materiaal, soortelijk gewicht en zuurweger