Vraag 20 - Welke accu heb ik nodig voor de caravanmover?

Een caravanmover is een systeem waarmee elektrisch een caravan verplaatst c.q. geplaatst kan worden. 2 elektrisch aangedreven rollen worden op de banden neergelaten en m.b.v. een afstandsbediening wordt de mover bediend. Voor een caravan tot 1800 kg verbruikt een dergelijk systeem 30 tot 120 A, de eerste is de stroom die door het systeem opgenomen wordt bij manoeuvreren op een vlakke ondergrond en de laatste is de aanloopstroom. De gemiddelde stroom zal hier ergens tussen liggen. Gaan we uit van een gemiddelde stroom van 90 Ampère (zand/gras) en 15 minuten moven (inclusief levellen) dan is het verbruik: 90A x 0,25 uur = 22,5 Ah. Met een dergelijk verbruik wordt een semi-tractie accu ten zeerste aanbevolen. CENTURION AKKU heeft hiervoor de types X-celler2 95 en 105 en de Robustak 105 en de opvolger van de Robustak 90, de Robustak 100. Extra capaciteit met dezelfde afmetingen.
Een veelvoorkomend probleem met moverbatterijen is dat deze stelselmatig overladen worden, meestal als gevolg van een continue druppellading: controleer de ladingstoestand van de accu bijvoorbeeld een maand na stalling. Is de zuursterkte 1,28 kg/l of meer, schakel de lader dan uit en koppel de accu af. Eventueel na 3 maanden weer aansluiten voor een aantal weken. Zie terminologie-overladen. Kijk ook op de downloadpagina (HOME) voor handige tips t.a.v. opslag en ingebruikname