Vraag 21 - Hoe bepaal ik welke accu('s) ik nodig heb voor mijn caravan/camper/boot?

De batterij in een dergelijk systeem, bestaat meestal uit meerdere accu's als het gaat om een camper of boot. Onderzoek in eerste instantie het elektrisch systeem:
betreft het een 12 Volt of 24 Volt systeem
bestaat het systeen uit aparte start- en accessoireaccu's
is er een diodeblok en/of scheidingsrelais toegepast
is het boordnet volledig gescheiden van het startcircuit door een eigen dynamo of generator.
Zo hoort een 24V systeem met aparte start- en boordaccu's, die geladen worden door de dynamo op de motor, te bestaan uit minimaal 4 accu's (2x 12V startaccu's in serie en 2x 12V semi tractieaccu's in serie en deze beide sets parallel geschakeld en van elkaar gescheiden middels een diodeblok én scheidingsrelais).
Welk type startbatterijen nodig is valt af te leiden uit de specificaties van de startmotor:
startstroom (EN) = (vermogen startmotor/ nominale spanning) x 3 x 1,66
Een voorbeeld: 5000W / 24V x 3 x 1,66 = 1037A. Een goede keuze hiervoor is een set van 2x 670.043.100.
Voor wat betreft de dimensionering van de boordaccu's is het een ander verhaal. In dit geval is het meer een kwestie van schatten, optellen en delen:
- maak een lijst met de verschillende gebruikers aan boord (lampen, radio, televisie, kooktoestel, koffiezetter etc.)
- noteer van elke gebruiker het vermogen
- maak een schatting van de gebruiksduur van elke gebruiker tot de volgende lading
- deel het vermogen per gebruiker door de nominale spanning en vermenigvuldig met de gebruiksduur (in uren)
- tel de serie met Ampère-uren bij elkaar op
- vermenigvuldig het aantal Ampère-uren met 2: het resultaat is de benodigde accucapaciteit (50% ontlaaddiepte).
- is de benodigde capaciteit groter dan de grootste accu; ga dan pas over op een parallelschakeling.
Zie ook terminologie-parallelschakeling, terminologie-diodeblok en terminologie-scheidingsrelais