Vraag 5 - Is een loodaccu slecht voor het milieu?

Nee: niet zolang een loodaccu niet opengebarsten is of gedumpt wordt in het milieu en ingeleverd wordt bij CENTURION AKKU bij de aanschaf van een nieuwe accu. De accu’s worden verzameld en gerecycleerd tot nieuw (secundair) lood dat weer in het productieproces te gebruiken is. Een bijkomend voordeel hiervan is dat minder looderts uit de milieu belastende mijnbouw noodzakelijk is. In Nederland worden bijna 99% van alle accu’s door de gebruikers bij de inzamelpunten ter verwerking aangeboden. Zie terminologie - lood, terminologie - legering.