Vraag 8 - Hoe moet ik een accu bewaren als ik deze een tijd lang niet gebruik?

Over het opslaan van een accu doen zeer veel fabeltjes de ronde, bijvoorbeeld:

FOUT! ontlaad de accu langzaam met een lampje en laad deze vervolgens weer op voor opslag,
FOUT! ontlaad de accu en gooi deze leeg, vul hem vervolgens met gedestilleerd water,
FOUT! laad de accu en gooi deze leeg, vul deze vervolgens met gedestilleerd water,
FOUT! houd de accu altijd aan de lader.

Een accu ontladen met een lampje totdat deze het niet meer doet betekent dat de accu volkomen leeg is, dit is zeer slecht voor de accu. Ontladen en vullen met water is in feite de accu dwingen tot sulfateren. Laden en vullen met water is feitelijk onmogelijk omdat als de accu gekiept wordt (iets wat zeer slecht is voor het milieu!) 50% van het zuur achterblijft in de platen en de separatie.
Met een goed afgeregelde druppellader kan een accu zonder problemen aangesloten blijven. Een accu constant aan een ongeregelde lader houden leidt echter tot overmatige corrosie van de positieve platen en waterverbruik. De juiste procedure voor opslag is:

- koppel de accu los van het systeem (eerst de min-pool) zodat lekstromen de accu niet kunnen ontladen,
- vul het elektroyt indien noodzakelijk tot aan de MIN streep aan met gedestilleerd water, nooit met zuur,
- zet de accu aan de lader en laat deze zolang laden totdat voor tenminste 2 uur de spanning en het soortelijk gewicht van het elektrolyt niet meer verandert (s.g. 1,28),
- vul het niveau aan tot aan de MAX streep of tot op de indicator,
- maak het deksel en de polen goed schoon zodat er geen lekstromen kunnen lopen over het deksel die de accu ontladen,
- zet de accu koel en droog weg,
- controleer elke 3 maanden het soortelijk gewicht van het elektrolyt. Is deze 1,24 of lager, laad de accu dan bij.

Indien deze regels in acht genomen worden kan de accu vele jaren meegaan. Zie terminologie - overladen, terminologie - stratificatie, terminologie - sulfateren, terminologie - vereffening