terminologie - A

accessoireaccu

 

In sommige voertuigen wordt naast de standaard uitrusting nog vele extra accessoires ingebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een standkachel en laadklep in vrachtwagen, een state of the art geluidsinstallatie in personenauto's of gehandicaptenvoorzieningen in bestelwagens. Het stroomverbruik is dan erg hoog, vooral bij uitgeschakelde motor. De startaccu, ontworpen voor het leveren van een hoge startstroom, wordt dan veel te diep ontladen en valt vervroegd uit. Dan kan een zogenaamde accessoireaccu gemonteerd worden, bekend bij met name campers. De accessoireaccu is een "deep cycle" accu, of semitractie accu in het Nederlands, die vooral geschikt is voor regelmatig diep ontladen zodat de startaccu alleen zijn primaire taak: starten, hoeft te doen. De capaciteit en constructie van de accu is hierop ook berekend. De accessoireaccu wordt parallel aan de startaccu geschakeld

Als regel dienen elektrische accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoren of die niet direct met het functioneren van het voertuig te maken hebben door de accessoireaccu gevoed te worden.

Door beide circuits te scheiden treedt nog een ander voordeel op: als de auto stilstaat en de accessoires niet gebruikt worden kan de accessoireaccu apart met een externe lader geladen worden zonder dat bijvoorbeeld het alarmsysteem afgekoppeld wordt. Zo kan bij een beperkte dynamocapaciteit de 2e accu toch voldoende geladen worden. Het scheiden van beide circuits kan m.b.v. een scheidingsrelais en/of diodeblok.

 accu

 

De lood zwavelzuur startaccu is opgebouwd uit platen. Deze platen bestaan uit loden roosters die fungeren als drager van de actieve massa en geleider voor de stroom. In het rooster bevindt zich de actieve massa; looddioxide in het positieve rooster en zuiver lood (sponslood) in het negatieve rooster. Een rooster met actieve massa wordt plaat genoemd. Positieve en negatieve platen worden samengevoegd tot een cel (2Volt) en van elkaar gescheiden door een separatie. De totale hoeveelheid actieve massa bepaalt de capaciteit van de cel en het aantal platen de startstroom die geleverd kan worden. Wanneer 6 cellen in serie met elkaar verbonden worden ontstaat de 12 Volt accu.

 accumulator

 

Een elektrochemisch systeem dat energie kan opslaan door de omzetting van elektrische energie in chemische energie. Door omzetting van chemische in elektrische energie wordt energie geleverd. Dit is een secundaire batterij

 actieve massa

 
De positieve en negatieve actieve massa zijn de componenten van de loodbatterij die, samen met het elektrolyt, de stroom leveren: de positieve actieve massa (PAM) is Looddioxide (PbO2) en de negatieve actieve massa Lood (Pb). Ze worden bereid door het mengen van loodstof (PbO) met water en verdund zwavelzuur. De chemische reactie die hier in gang gezet wordt is verantwoordelijk voor de vorming van een sterk ontwikkelde kristalstructuur waardoor de massa sterk poreus wordt: de actieve massa in een plaat van 140 x 120 mm heeft ruwweg de oppervlakte van een voetbalveld.


AGM technologie

 
"AGM technologie" is één van de twee technologieën, naast gel, om "gesloten batterijen" te kunnen maken. Met gesloten wordt in dit geval bedoeld dat het elektrolyt in de batterij, in tegenstelling tot b.v. de Calcium-Calcium startaccu gevuld met vloeibaar elektrolyt, gebonden is in sterk absorberende glasmat separatoren. Zelfs wanneer de batterij na een val openscheurt, loopt er geen zuur uit. Net als gel is een AGM batterij 100% onderhoudsvrij vanwege recombinatie. Een andere eigenschap is dat de glasmat separatie een zeer lage weerstand heeft: de accu is in staat zeer hoge stromen te leveren. De voornaamste toepassing van dit type accu is noodstroomvoorziening.


akkuwegwijzer

 
De akkuwegwijzer is de verzameling toepassingslijsten van CENTURION AKKU. Het geeft per categorie voertuigen (personenwagens, vrachtwagens, werktuigen en landbouwvoertuigen en motoren) een overzicht van merken en types en het daarbij behorende accutype en alternatief. Voor elk voertuig kan zo de juiste accu gevonden worden. Ga voor de on-line versie naar akkuwegwijzer of download de lijsten in pdf formaat om af te drukken.


automaat

 
De automaat, officieel de C.O.S. (van Cast On Strap) is een zeer belangrijke machine in het productieproces van de accu. Verdeeld over 4 stations worden de celverbinders aan de vanen van de platen aangegoten. De machine bestaat uit een roterende tafel met hierin 4 cassettes op elke zijde. Na elk station roteert de tafel een kwartslag tot het volgende station. Afhankelijk van accutype kunnen de cassettes 3 (vrachtwagen) of 6 (personenauto) cellen bevatten. De stations zijn:
1 - inzetten van de gesepareerde cellen
2 - uitrichten van de platen en reinigen van de vanen met flux
3 - aangieten van de celverbinders
4 - uitnemen van de cellen en in de bak plaatsen


automatische afschakeling

 
De automatische afschakeling is een onderdeel van een laadkarakteristiek; bijvoorbeeld IUIa of Wa. De "a" staat hierin voor afschakeling en vormt een onderdeel van het programma. De automatische afschakeling voorkomt voor een groot deel het overladen van de accu zodat de lader niet meer handmatig uitgezet hoeft te worden.