terminologie - D

DIN

 

DIN staat voor Deutsche Industrie Norm. De DIN normen hebben, net als andere normen, de functie dat bepaalde zaken aangaande een product zijn vastgelegd. Voor accu's betekent dit dat elke fabrikant van accu's die deze normen hanteert zich vastlegt aan de regels zoals DIN die voorschrijft. De regels zijn bijvoorbeeld de manier hoe een accu getest wordt (koudstart, capaciteit, etc.) maar ook de afmetingen van een accu en de vorm en hoogte van de polen. Bij accu's die voldoen aan de DIN normen staat er ook een vermelding van DIN op de accu en de accu heeft een type aanduiding bestaande uit 5 cijfers. Het type en de capaciteit van de accu is opgenomen in het DIN nummer.

Nummers die beginnen met een 5, 6 of 7 zijn 12 Volt start- en nummers die beginnen met een 9 zijn 6 en 12 Volt semi-tractieaccu's. Zowel voor start- als semitractieaccu's is de capaciteit af te leiden uit het nummer. Voorbeelden:
- 91801, 6 V semi tractieaccu, capaciteit 180 Ah / 5 h
- 20023, 6 V startaccu, capaciteit 200 Ah / 20 h
- 57412, 12 V startaccu, capaciteit 74Ah / 20 h (574 - 500)
- 70027 startaccu, capaciteit 200 Ah / 20 h (700 - 500)
- 96803 semi tractieaccu, capaciteit 180 Ah / 5 h (680 - 500)
Sinds een aantal jaren wordt voor startaccu's de ETN nummering toegepast, beschreven in de norm EN50342. De typenummering bestaat niet meer uit 5 maar uit 9 cijfers. zie hiervoor ETN


dichtheid (s.g.)

 
De dichtheid is de relatie tussen massa van een object of vloeistof en het volume dat het inneemt. Op het gebied van accu's wordt de term dichtheid, of soortelijk gewicht, het meest gebruikt in relatie tot het elektrolyt: verdund zwavelzuur. Een zuivere, 37% oplossing van zwavelzuur staat ook bekend als accuzuur. 1 Liter 37% oplossing heeft een gewicht van 1280 gram: de dichtheid of s.g. (soortelijk gewicht) is dan 1,280 kg/l (bij 20C). De dichtheid kan bepaald worden met behulp van een zuurweger. Omdat het elektrolyt mede bepalend is voor de beschikbare capaciteit is de dichtheid een maat voor laadtoestand


diepontladen

 

Diepontladen is het ontladen van een accu tot op- of voorbij de geadviseerde ontlaaddiepte. De geadviseerde ontlaaddiepte is afhankelijk van de constructie van de accu: een startaccu is gemaakt voor het kortstondig leveren van hoge (start)stromen en niet voor cycleren. De geadviseerde ontlaaddiepte is 20%. Een semi tractieaccu is speciaal voor diepontladen ontworpen, gebouwd met speciale separatoren, dikke platen, glasmat etc. De geadviseerde ontlaaddiepte is 50%. dit betekent dat altijd een veiligheidsvoorraad van 50% capaciteit voorhanden is. Wordt van deze reserve gebruik gemaakt dan heeft dit een negatieve invloed op de levensduur (aantal cycli). Voorbeeld:

- 574.012.064, 12 V startaccu, capaciteit 74 Ah / 20 h, benutbare capaciteit 15 Ah
- 968.003.STR, 12 V semi tractieaccu, capaciteit 180 Ah / 5 h, benutbare capaciteit 90 Ah

Ontladen van een accu < 1 Volt per cel (6 Volt voor een 12 Volt accu) levert zeker onherstelbare schade op aan het binnenwerk van de accu indien de accu niet direct geladen wordt.diodeblok

 

Een diodeblok wordt tussen 2 parallele accu's gezet en voorkomt dat een volle accu zich ontlaadt in een lege. Een goed voorbeeld hiervan is de toepassing in een camper: een camper heeft een startaccu en een accessoireaccu, veelal een semi tractieaccu, die beide geladen dienen te worden door de dynamo. Worden beide accu's zonder meer parallel gezet dan gedragen beide accu's zich als "één" en worden beide, bij bijvoorbeeld TV kijken, ontladen. Dan bestaat de kans dat de laadtoestand van de startaccu te laag wordt om de camper nog te starten. Dit wordt met een diodeblok voorkomen. De diodes zorgen ervoor dat er geen stroom tussen de parallele accu's kan lopen. Tijdens TV kijken kan het accessoirecircuit de startaccu niet ontladen zodat starten gegarandeerd is. De laadstroom verdeelt zich echter over beide accu's zodat onder lading het systeem zich als een parallelschakeling gedraagt.

Er bestaan 2 soorten diodeblokken, de 3 en 4 pins. De 3 pins verlagen de laadspanning met 0,7 Volt waardoor de accu's slecht geladen worden als de spanningsregelaar op de dynamo niet aangepast wordt. De 4 pins blokken hebben een compensatiedraad die aangesloten moet worden aan de dynamo. Er zijn nu echter ook "verliesarme" diodeblokken die slechts 0,005 Volt kosten waardoor geen compensatie meer nodig is. Een andere manier om circuits te scheiden is m.b.v. een scheidingsrelais.droog voorgeladen

 
Droog voorgeladen accu's zijn accu's die alleen nog maar met accuzuur gevuld- en even nageladen hoeven te worden voor inzet. Hiertoe worden de platen, voor assemblage van de accu's, eerst geladen (geformeerd). Het voordeel van droog voorgeladen, ook wel ongevuld geladen accu's genoemd, is de lange bewaartijd. Nadeel is dat er een speciale vergunning voor nodig is om professioneel de accu's te vullen en voor de particulier is er het "geklieder" met accuzuur dat bijtend is voor de huid en kleding (zie vraag 16 - FAQ).
In Nederland wordt meer dan 90% van de accu's gebruiksklaar (gevuld geladen) uitgeleverd. Veel eenvoudiger natuurlijk omdat de accu's direct gebruiksklaar zijn en omdat de zelfontlading van de accu's tegenwoordig veel minder is (langere shelf life). De bulk aan droog voorgeladen accu's vormen met name de zeldzame types met een lage doorloopsnelheid of dienen als basis voor accu's gevuld met tropenzuur of poolzuur.


drukstuk

 

Een drukstuk is een plastic onderdeel dat CENTURION AKKU toepast bij de vrachtwagenbatterijen voor het verhogen van de trillingsbestendigheid. Het drukstuk wordt in de productielijn volautomatisch in het midden van de cel geplaatst op een strook hotmelt (lijm). De bovenzijde wordt met de deksel versmolten zodat de cel in verticale richting in de bak verankerd zit en niet meer kan bewegen. Samen met voorzieningen zoals opvulstukken, en overgedimensioneerde celverbinders en lassen wordt meer dan de hoogste categorie aan trillingsbestendigheid bereikt.

 druppellading

 

De druppellading is de 3e of 4e trap bij een geregelde lader met als doel de accu altijd op 100% laadtoestand te houden. Een 3 traps laadkarakteristiek met druppellading is bijvoorbeeld IUoU: stroom constant, spanning constant en overschakelen op een lagere constante spanning, de druppellading. Instelling van de druppelspanning varieert veelal tussen de 13,2 en 13,8 Volt (een maximale druppelspanning van 13,5 Volt is in het algemeen voldoende).
Het voordeel van de druppellading is dat de accu altijd geladen is. Handig als de caravan uit de stalling gehaald wordt met de mover. Het nadeel is echter dat wanneer de omgevingstemperatuur voor langere tijd te hoog is en de druppelspanning hiervoor niet wordt gecorrigeerd, de reststroom te hoog blijft waardoor:
- de corrosie versnelt t.a.v. de positieve platen
- positieve massa uitvalt door temperatuurtoename (uitslikken)
- excessief veel water wordt verbruikt (waterverbruik).
Dit structureel overladen heeft grote schade aan de accu tot gevolg. Zie hiervoor overladen. Het blijft dan ook belangrijk om een accu aan de druppellading op gezette tijden te controleren: is de accu vol, schakel dan de lader uit en koppel deze af. Een korte periode vóór gebruik kan deze dan weer aangesloten worden. Zie voor meer informatie ook de handleidingen in de download sectie van deze website.