terminologie - G

gel technologie

Naast AGM is ook de Gel technologie een mogelijkheid om "gesloten" accu's te maken. Met gesloten wordt in dit geval bedoeld dat het elektrolyt in de batterij, in tegenstelling tot b.v. de Calcium-Calcium startaccu gevuld met vloeibaar elektrolyt, gebonden is in een gel. Zelfs wanneer de batterij na een val openscheurt, loopt er geen zuur uit. Net als AGM is een gelbatterij 100% onderhoudsvrij vanwege recombinatie.
Ten opzichte van AGM is een gelaccu beter geschikt voor cyclische toepassing omdat de accu wordt opgebouwd met speciale microporeuze separatoren. Dus voor alle (semi) tractietoepassingen waarbij "onderhoudsvrij" een vereiste is, heeft de gelaccu de juiste technologie.gedemineraliseerd water

Met gedemineraliseerd water, ook wel gedestilleerd- of accuwater genoemd, dient een accu bijgevuld te worden wanneer het niveau te laag is. Gedemineraliseerd water is ontdaan van mineralen (zouten) die schadelijk zijn voor de accu. Verschillende metaalionen fungeren als katalysator voor waterverbruik. Excessief waterverbruik zorgt er bijvoorbeeld voor dat een accu niet meer goed geladen kan worden. De accu wordt "vergiftigd".
Omdat destilleren een zeer kostbaar proces is wordt gedemineraliseerd water tegenwoordig het meeste geproduceerd met een ionenwisseleaar.gesloten accu

 

De term "gesloten accu" zorgt in de praktijk nogal eens voor verwarring doordat het gebruikt wordt voor 2 technologiëen:
calcium-calcium batterijen
ventielregegelde (recombinatie) batterijen (gel of AGM technologie)
Calcium-calcium accu's zijn veelal startaccu's waarbij de roosters van zowel positieve als negatieve platen gemaakt zijn van een lood-calcium legering. Een eigenschap van lood-calcium is dat deze legering waterverbruik niet katalyseert: gedurende het leven van de accu hoeft geen water bijgevuld te worden, de accu is onderhoudsvrij. Omdat niet bijgevuld hoeft te worden zijn de doppen van een calcium-calciumaccu vaak verborgen onder een sticker of vervangen door een labyrint. De accu heeft echter nog steeds openingen waardoor het gevormde gas naar buiten komt. Alhoewel de accu gesloten LIJKT, is deze dat niet. Hetzelfde geldt voor gel of AGM batterijen. Ofschoon door het recombinatieproces het waterverbruik met 99% gereduceerd wordt, zal altijd een klein deel afgeblazen worden door de ventielen.
Ook al wordt gesproken over "gesloten batterijen", deze zijn dat niet: zorg dus altijd voor voldoende ventilatie en gebruik de accu's NOOIT in een hermetisch afgesloten ruimte.

Let ook op de technologie wanneer over een "gesloten accu" gesproken wordt: zowel de calcium-calcium accu's als gel of AGM batterijen hebben specifieke eigenschappen m.b.t. toepassing (b.v. start, aandrijving of noodstroom) en lading. Vermeld derhalve altijd de toepassing wanneer U een type aanvraagt.gevuld geladen

 
Gevuld geladen batterijen zijn klaar voor gebruik. Dit in tegenstelling tot ongevuld geladen accu's die eerst nog gevuld moeten worden met elektrolyt. De laatste jaren is de vraag naar gevuld geladen batterijen zeer sterk gestegen: voor het zelf (professioneel) vullen is met name de millieuwetgeving sterk aangescherpt en de voorraden zijn in het algemeen kleiner zodat de doorlooptijd veel minder is dan de periode tot herladen. Gevuld geladen batterijen worden met ongeladen platen gemaakt en vervolgens geformeerd.


gieten

Gieten is het proces waarin de roosters gemaakt worden. De roosters vormen de basis voor de accuplaten. Hiertoe wordt een bepaalde loodlegering, afhankelijk van het type rooster c.q. plaat, gesmolten in een loodketel. Het gesmolten lood wordt door een kiepbakje boven in een boekmatrijs gegoten. Na stollen van het lood wordt een dubbelrooster uitgestoten. Een dubbelrooster bestaat uit 2 roosters voor accuplaten die aan de onderzijde met elkaar verbonden zijn. Het dubbelrooster kan dan aan de vanen hangen.