terminologie - I

 

indicator

Zie waterverbruik.

 


interne weerstand

De interne weerstand van een accu is de meetbare weerstand van de accu ten aanzien van het geleiden van stroom. De interne weerstand is waarneembaar als een spanningsval die proportioneel is aan de ontlaadstroom. De waarde wordt ondermeer bepaald door de constructie, technologie, laadtoestand, temperatuur en leeftijd van de accu. Zo hebben een startaccu en een AGM accu een zeer lage interne weerstand en kunnen daardoor zeer hoge (koud)startstromen leveren. De interne weerstand van (semi)-tractieaccu's is hoger als gevolg van de, op diepontladen aangepaste, constructie. De toename in interne weerstand zorgt er onder andere ook voor dat de capaciteit afneemt bij een toenemende ontlaadstroom. Zie hiervoor FAQ vraag 17.