terminologie - K

 

knalgas

Tijdens het laden van ELKE loodaccu, ook de gesloten, AGM of gel types wordt knalgas gevormd alhoewel de hoeveelheid gevormd bij gel of AGM slechts een fractie is van een natte accu. Knalgas is een mengsel van zuurstof [O2] en waterstof [H2] en is explosief. Een goede ventilatie is noodzakelijk om de [H2+O2] concentratie zo laag mogelijk te houden. ventilatiegleuven of -roosters dienen aan één zijde van de ruimte zo hoog mogelijk - en aan de andere zijde zo laag mogelijk te worden aangebracht. Bij batterijen gemonteerd in zeer kleine ruimtes kan geforceerde ventilatie noodzakelijk zijn om voldoende ventilatie te kunnen realiseren. Indien het noodzakelijk is lucht af te zuigen, dient een explosieveilige ventilator gemonteerd te worden.
De emissie van het gas is afhankelijk van de laadstroom aan het einde van de lading in de gassingsfase. De ventilatiesnelheid (m3/h) kan m.b.v. de volgende formule berekend worden:

Q= 0.05 x laadstroom (A) x aantal cellen

 

in een natuurlijk geventileerde ruimte van 2,5 x Q, kan de batterij zonder extra voorzieningen geladen worden.
bovenstaande geldt voor een gemiddelde waterstofconcentratie van 1%.
Alle gegevens zijn gebaseerd op een maximale gasvorming, die alleen bereikt wordt aan het einde van de lading of bij overlading.


kortsluiting (intern)

Bij een interne kortsluiting is er een verbinding tussen een positieve plaat of celverbinder en een negatieve plaat of celverbinder. Als gevolg van de kortsluiting zal de cel zichzelf ontladen en dit heeft sulfateren van de cel tot gevolg. Een interne kortsluiting kan verschillende oorzaken hebben:
er mist een stukje separatie waardoor platen elkaar raken
een plaat staat aan één zijde omhoog en raakt de celverbinder
door continue overlading zijn de positieve platen gegroeid
positieve massa is uitgeslikt (uit het rooster gevallen door (versnelde) slijtage)
een flinter lood maakt verbinding tussen plaat en celverbinder (zie foto)kortsluiting (extern)
Kortsluiting extern ontstaat veelal bij het verkeerd (de)monteren van de startaccu en kan vervelende gevolgen hebben:
bij het losdraaien van een accuklem met bijvoorbeeld een ongeïsoleerde sleutel kan per ongeluk de overliggende klem geraakt worden. Omdat deze verbinding nagenoeg geen weerstand heeft zal de maximale (kortsluit)stroom lopen. Deze is voor een relatief kleine startaccu van 60Ah al 1200A en voor een grote vrachtwagenaccu zelfs 4600A! Dergelijke hoge stromen veroorzaken grote vonken en kunnen kunststof en zelfs lood smelten.
In de accu bevindt zich altijd knalgas, een zeer explosief mengsel. Wanneer de accu niet voorzien is van een vlamdover kan een vonk of vlam, ontstaan bij een externe kortsluiting, terugslaan in de accu en het gas ontsteken. De juiste procedure voor het demonteren van de accu is:


- Scherm de positieve pool af
- Verwijder als eerste de negatieve klem (deze is verbonden aan het chassis dus bij aanraking tussen sleutel en chassis ontstaat er geen kortsluiting)
- Verwijder de positieve klem
- Draai de accubevestiging los en haal de accu eruit
- Voer bij montage van de accu de handelingen in omgekeerde volgorde uit. Zie ook FAQ vraag 16