terminologie - M

 

magic eye

 

Een magic eye is in feite een mini zuurweger. In de vloeistof hangt een groen balletje dat gaat drijven bij een soortelijk gewicht van het elektrolyt > 1,25 kg/l. Een omkasting geleidt het balletje tot onder een transparant kunststof staafje: wanneer van buitenaf op het magic eye gekeken wordt schijnt deze groen. De accu is geladen. Is het magic eye zwart dan drijft het balletje niet en moet de accu geladen worden. Is het magic eye transparant dan raakt het balletje de vloeistof niet en MOET de accu bijgevuld worden met demi water. Heeft de accu geen reguliere vuldoppen (Ca/Ca "gesloten accu") dan dient de accu vervangen te worden.

 minpool

 

De minpool is de negatieve pool van een cel of monoblok. De minpool is verbonden met de negatieve elektrodes: de negatieve platen. Alhoewel de polen verschillende verschijningsvormen hebben zijn ze alle genormeerd en staan beschreven in EN50342. De meest voorkomende is de zogenaamde Hofmann-pool van 18 mm hoog en 18 mm diameter aan de basis (Pooltype 1).

 

 

 

 monoblok

 

De term monoblok komt voort uit de tijd dat de accu's nog opgebouwd waren uit afzonderlijke cellen. Dit konden losse cellen zijn in een houten kistje maar ook de constructiewijze van de "hardrubber" batterij met de pooldoorvoering over het deksel. Kenmerk van een monoblok is dat de celdoorvoer in de accu zit en het materiaal van bak en deksel is veelal polypropyleen. Ten opzichte van losse cellen en hardrubber batterijen zijn de monoblokken veel eenvoudiger te produceren.