terminologie - N

 

naladen

 

Naladen kan op verschillende manieren maar is in het algemeen een laadstap die uitgevoerd wordt met een constante stroom en heeft als doel het opheffen van stratificatie. Als gevolg van de constante stroom neemt de spanning toe en gaat het gassen steeds heftiger. De gasbellen brengen het elektrolyt in beweging waardoor deze wordt gemengd. Deze stap wordt ook wel vereffenen genoemd en dient bij cyclisch gebruik van de accu tenminste één maal per week toegepast te worden. Bijbehorende laadkarakteristiek is bijvoorbeeld een IUIa of IUIoU.