terminologie - O

 

ompolen
Ompolen van cellen of complete accu's kan gebeuren wanneer te diep ontladen wordt: bij een overontlading tot 0 Volt is het mogelijk wanneer de lader verkeerd om aangesloten wordt, de complete accu tot -12 Volt te laden. Dit levert in het algemeen een onherstelbaar beschadigde accu op.
Wanneer in een accu 1 cel zwak is en minder capaciteit heeft dan de overige dan kan ook deze ene cel ompolen gedurende de ontlading. De cellen die nog ontladen, laden in dit geval de lege cel verkeerd om. Ook dit is ompolen en de cel zal veel sneller uitvallen dan de overige.onderhoudsvrij
De term onderhoudsvrij, samen met "gesloten", zorgt in het algemeen voor nogal wat verwarring. Zo betekent "onderhoudsvrij naar DIN43539/2" dat het waterverbruik, getest volgens- en aan de- gegeven norm voldoet. In de praktijk blijkt dit onderhoudsarm te zijn en kan, wanneer door overlading het elektrolytniveau te laag geworden is, de accu gewoon worden bijgevuld met gedemineraliseerd water.
Bij natte accu's wordt gebruik gemaakt van de term onderhoudsvrij wanneer het accu's betreft die gemaakt zijn met calcium-calcium of hybride technologie. Het waterverbruik is dermate laag dat gedurende het leven van de accu niet bijgevuld behoeft te worden. Vaak kan dit ook niet doordat de vuldoppen verzegeld zijn. het betreft hier veelal startaccu's.
Onderhoudsvrij wordt echter ook gebruikt voor "gesloten" accu's in Gel of AGM technologie: fundamenteel andere constructiewijzen en materialen waarbij een poging tot bijvullen de technologie zelfs kapot maakt.

Zoek op de accu dus naast "onderhoudsvrij" ook naar verdere indicaties t.a.v. technologie of type alvorens een vervangingstype te vragen.

 ontlaadstroom

De ontlaadstroom is de (constante) stroom, waarmee volgens de norm ontladen moet worden voor een bepaalde tijd, om aan de opgegeven capaciteit te voldoen. Zo betekent een opgegeven capaciteit van 180 Ah / 5 h dat bij 5 uur ontladen met een ontlaadstroom van 36 A, de spanning > 10,2 Volt moet zijn. Bij een opgegeven capaciteit van 200 Ah / 20 h moet na 20 uur ontladen met een ontlaadstroom van 10 A, de spanning > 10,5 Volt zijn (norm EN50342).

 opvulstuk

Een opvulstuk zorgt, samen met verlijming en drukstuk, voor de fixatie van de cel zodat deze bestand wordt tegen extreme trillingen. Het opvulstuk vult de ruimte op tussen cel en wand van de accubak, zodanig dat de cel niet meer in horizontale richting kan bewegen.overladen

Overladen gebeurt wanneer de laadstroom niet afgeschakeld wordt en
1) het actief materiaal van de accu volledig omgezet is in looddioxide (positieve plaat) en lood (negatieve plaat)
2) nageladen is (mengen van het elektrolyt ter voorkoming van stratificatie).
Omdat geen loodsulfaten meer omgezet kunnen worden, gaan zijreacties de overhand nemen zoals:
- waterverbruik
- opwarmen
- groei van de positieve platen
Waterverbruik is de minst schadelijke zijreactie: wanneer tijdig water bijgevuld wordt blijft ook het elektrolyt het minst corrosief. Warm worden is schadelijk voor het actief materiaal omdat het het uitslikken van de positeve actieve massa bevordert. Daarnaast neemt bij een stijging van de temperatuur de corrosiesnelheid van de positieve roosters ook toe. Doordat het corrosieproduct looddioxide een lagere dichtheid heeft dan het lood waaruit het gevormd is, groeien de platen. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan en de cel is kapot.