terminologie - P

 

parallelschakeling

Een parallelschakeling wordt toegepast wanneer de capaciteit van een enkele accu te weinig is. Door twee accu's parallel te zetten blijft de klemspanning gelijk maar verdubbelt de capaciteit. Dit in tegenstelling tot een serieschakeling waarbij de capaciteit gelijk blijft maar de klemspanning verdubbelt. Bij een parallelschakeling worden de positieve en de negatieve polen met elkaar verbonden.
Een goede parallelschakeling moet echter aan een aantal voorwaarden voldoen:
Accu's hebben altijd een verschil in interne weerstand. Zorg voor zo gelijk mogelijke exemplaren (gelijke productiedatum, ladingstoestand)
Een verschil in weerstand kan ook gecreëerd worden door de bekabeling. Zorg dat de bekabeling die de parallelschakeling maakt (+/+ en -/-) altijd van gelijk type en lengte is

Sluit gebruikers en lader kruislings aan (zie figuur) zodanig dat de plus en min aan verschillende accu's zitten. Vermijd alle aansluitingen aan één en dezelfde accu.

 peukert constante

 

Peukert's wet, werd in 1897 opgesteld door de Duitse wetenschapper W. Peukert en beschrijft de afhankelijkheid van de capaciteit van een accu in relatie tot de ontlaadstroom. Deze relatie wordt al duidelijk wanneer gekeken wordt naar de accuspecificaties: een 96803 heeft een opgegeven C20 capaciteit van 230 Ah en een C5 capaciteit van 180 Ah. Als de ontlaadstroom stijgt, daalt de beschikbare capaciteit. De relatie wordt weergegeven als:

Cp = In x t

Hierin is Cp de Peukertcapaciteit, I de ontlaadstroom, n de Peukert constante en t de ontlaadduur. Bekijk het online Excel rekenblad en vul de waarden in om bijvoorbeeld de lader in te stellen. Peukert's Wet maakt bepaalde aannames zodat met name bij hele hoge en hele lage ontlaadstromen afwijkingen kunnen ontstaan.plaat

De platen zijn de bouwstenen van de accu. Het zijn de elektrodes die het actief materiaal bevatten voor het leveren van stroom. De basis van de accuplaten wordt gevormd door de roosters. Deze geven de platen mechanische stevigheid en fungeren als collector c.q. elektrische geleider. Het rooster kan gemaakt worden van verschillende loodlegeringen zoals lood-antimoon of lood-calcium. De platen zitten met de vaan vast aan de celverbinder.
Platen hebben verschillende afmetingen en diktes, afhankelijk van het type
. De dikke platen worden gebruikt voor het bouwen van semi-tractieaccu's en de dunne voor startaccu's (weinig maar dikke platen per cel of veel en dunne platen per cel).
Platen worden in ongeladen vorm gemaakt. Na het broeien bestaat het actief materiaal uit basische loodsulfaten die de positieve platen een gele kleur geven. Omdat bij het mengen van de negatieve massa vlamroet toegevoegd wordt is de ongeladen negatieve plaat groen van kleur. Tijdens de eerste lading (formatie) wordt het negatieve materiaal omgezet in zuiver lood (grijs) en de positieve massa in looddioxide (bruin). De positieve loodioxideplaat vormt samen met de negatieve loodplaat en verdund zwavelzuur (elektrolyt) de elektrochemische cel.

 polariteit

Zie hiervoor schakelschema(eind)pool

Zie hiervoor minpool of pluspoolpluspool

De pluspool is de positieve pool van een cel of monoblok. De pluspool is verbonden met de positieve elektrodes: de positieve platen. Alhoewel de polen verschillende verschijningsvormen hebben zijn ze alle genormeerd en staan beschreven in EN50342. De meest voorkomende is de zogenaamde Hofmann-pool van 18 mm hoog en 19,5 mm diameter aan de basis (Pooltype 1).