terminologie - R

 

RC

RC staat voor Reserve Capacity (reservecapaciteit). Het is een test die voortkomt uit het Amerikaanse SAE systeem en is een alternatieve capaciteitsbepaling: de accu, ongeacht het type, wordt ontladen met 25A tot een eindspanning van 10,5 Volt. De reservecapaciteit wordt opgegeven in minuten. De RC kan berekend worden uit de C20 capaciteit:

Cr,n = 0,83 x Cn1,17

 recombinatie

In de natte batterij ontsnapt het, tijdens de lading, gevormde gas naar de buitenlucht en is weg. Na verloop van tijd dient het elektrolytniveau aangevuld te worden. In de ventielgeregelde (VRLA valve regulated lead acid) batterij transporteert de matrix (AGM of gel) zuurstof van de positieve naar de negatieve platen. De negatieve platen bestaan uit zeer poreus zuiver lood en zijn daarmee zeer gevoelig voor oxidatie: de zuurstof oxideert de negatieve platen tot PbO dat met zwavelzuur reageert tot loodsulfaat. Tijdens het laden worden de negatieve platen dus ontladen. Het gunstig effect hiervan is dat de spanning op de negatieve platen nooit zodanig kan worden dat er waterstofgas ontstaat. Dit fenomeen wordt de zuurstofcyclus genoemd: Aan de negatieve plaat is dit een “onlading”:

2Pb + O2 ,--> 2PbO + 2H2SO4 --> 2PbSO4 + 2H2O

Er wordt loodsulfaat gevormd. Dit loodsulfaat wordt vervolgens, als gevolg van lading, weer teruggevormd tot lood. Dit is slechts schematisch, het werkelijk mechanisme is een stuk ingewikkelder. Het resultaat is echter dat er netto geen water verbruikt wordt: waterstof en zuurstof "recombineren" tot water: de accu is gesloten en onderhoudsvrij.reststart

De reststart is een test conform EN50342 waarmee met name de kwaliteit van de negatieve geladen platen wordt getest. Hiertoe wordt een droog voorgeladen accu gevuld met elektrolyt (37% H2SO4) en na 20 min rust ontladen met een startstroom van 0,6 x Icc. De prestatie moet dan minstens zo goed zijn als het opgegeven koudstartvermogen.rooster

Een rooster is één van de basiscomponenten van de loodaccu en heeft een tweeledige functie:
1. drager van het actief materiaal
2. elektrische geleider van de stroom
Samen met de actieve massa vormt het rooster de accuplaat. De lengte en breedte, samen met de dikte bepalen het volume aan actief materiaal dat benut kan worden. Bij een gelijke lengte en breedte (afhankelijk van de bak waarin de platen ingebouwd worden) bepaalt de dikte, het profiel en de legering waarvan het rooster gemaakt is, de toepassing. Dunne roosters leveren veel oppervlak belangrijk voor een startaccu en dikke roosters bieden veel steun aan het actief materiaal voor een goede cyclusstabiliteit.