terminologie - U

 

uitslikken


Uitslikken is een vorm van slijtage die, net als elke vorm van slijtage, versneld kan worden door verkeerd gebruik. Bij de ontlading van de positieve en negatieve platen wordt loodsulfaat gevormd. De dichtheid van loodsulfaat is lager dan van, met name, het looddioxide van het positief actief materiaal. Dit betekent dat tijdens de ontlading het volume van het positief materiaal toeneemt en tijdens lading weer afneemt. Deze mechanische belasting tussen de deeltjes zorgt ervoor dat de binding tussen de deeltjes verzwakt en massa kan uitvallen.

De uitval van positieve massa is een irreversibel capaciteitsverlies en de verstoorde verhouding van positieve en negatieve massa zorgt ervoor dat hogere laadstromen blijven lopen en de accu's warm worden.

De positieve massa die uitvalt verzamelt zich op de bodem in de slikruimte van de accu of in de envelopseparatie en maakt hierdoor sliksluiting: een kortsluiting in de batterij.
Kenmerken van een uitgeslikte accu zijn:
- zwart zuur na laden of schudden met de accu
- warm worden en stinken onder lading
- het "niet halen" van de gasspanning (14,4 Volt)
- hoge zelfontlading
- wegvallende spanning tijdens starten
uitval

 
Uitval van een accu is heel vervelend. De auto of boot start niet meer, de elektrische palletwagen blijft staan op een onmogelijke plaats, of de boordstroom valt weg. Wat zijn nu de oorzaken van het uitvallen van een accu:
corrosie: het lood van met name de roosters van de positieve elektrodes worden als gevolg van voortdurende overlading omgezet in looddioxide. De mechanische sterkte verdwijnt uit de roosters en de "platen zakken in elkaar". Deze vorm van uitval kan versneld worden door bijvoorbeeld een te hoge floatspanning.
uitslikken: positieve massa die uitvalt door te zware belasting
sulfateren: de accu heeft te lang in diepontladen toestand gestaan en alle poriën zijn met loodsulfaat dichtgegroeid. Toepassing van koolstofvezel (X-tender of X-celler2) in de actieve massa verhoogt de kans op herstel van een normaal gesproken onherstelbare schade.
breuk: mechanische belasting, zoals sterk trillen, heeft een vaan of celverbinder door laten breken. In het geval van een vaan leidt dit tot capaciteitsverlies (1 plaat minder beschikbaar) en bij een celverbinder valt de spanning helemaal weg. In de meeste gevallen is de accu kapot.
kortsluiting: een loodflinter, plaat of slik maakt een verbinding tussen de positieve en negatieve platen. Hierdoor onstaat een gesloten kring en de cel ontlaadt zichzelf. .
verkeerde vloeistof: vullen van de accu met een andere vloeistof dan accuzuur of bijvullen met verontreinigd water (zoutzuur, zout water, sterk metaalhoudend water). De verontreinigingen laten de accu zo sterk gassen dat deze niet meer geladen kan worden. De accu is onherstelbaar beschadigd.