terminologie - V

 

vaan

 

De vaan is een onderdeel van het rooster. De vaan vormt de verbinding, en daarmee de elektrische geleider, tussen de roosterstructuur die vol zit met actieve massa en de celverbinders. Het is derhalve belangrijk dat de vaan de juiste breedte en dikte heeft voor een lage elektrische weerstand, ook onder zware startbelasting, en mechanisch sterk is om trillingen te kunnen weerstaan.

 

 

 

 
ventilatie

 

Tijdens het laden van accu's wordt gas gevormd. Dit gas bestaat uit een mengsel waterstof (H2) en zuurstof (O2) ook wel knalgas genoemd. Dit gas is explosief en dient daarom afgevoerd te worden door ventilatie. De mate van ventilatie en of dit, mbv een ventilator, geforceerd moet worden gedaan hangt van de hoeveelheid geproduceerd gas af. De hoeveelheid geproduceerd gas is weer afhankelijk van de hoogte van de reststroom die loopt aan het einde van het laadproces en de batterijtechnologie (open, gesloten, calcium of VRLA). Een veel voorkomend misverstand is dat gesloten AGM of Gel accu's geen gas vormen: dit is NIET waar. Recombinatie is voor 99% effectief zodat altijd gas gevormd wordt en onder extreme condities laat het ventiel het gas ontsnappen. Dus ook voor gesloten accu's geldt: ventileren!

Ventilatiegleuven of -roosters dienen aan één zijde van de ruimte zo hoog mogelijk - en aan de andere zijde zo laag mogelijk te worden aangebracht. Bij batterijen gemonteerd in zeer kleine ruimtes kan geforceerde ventilatie noodzakelijk zijn om voldoende ventilatie te kunnen realiseren. Indien het noodzakelijk is lucht af te zuigen, dient een explosieveilige ventilator gemonteerd te worden. De emissie van het gas is afhankelijk van de laadstroom aan het einde van de lading in de gassingsfase. De ventilatiesnelheid (m3/h) kan m.b.v. de volgende formule berekend worden:

Q= 0.05 x laadstroom (A) x aantal cellen

In een natuurlijk geventileerde ruimte van 2,5 x Q, kan de batterij zonder extra voorzieningen geladen worden
- bovenstaande geldt voor een gemiddelde waterstofconcentratie van 1%.
- Alle gegevens zijn gebaseerd op een maximale gasvorming, die alleen wordt bereikt aan het einde van de lading of bij overlading.
- Zie de Nederlandse richtlijn NPR 3299:2003 nl, Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen

 vereffening

Wanneer een accu cyclisch ingezet wordt dan kunnen de afzonderlijke cellen van elkaar af gaan wijken. Dit gebeurt ook met name wanneer stratificatieverschijnselen optreden bij gebrek aan een goede nalading. Het vereffenen is het goed laten gassen van een cel of accu waardoor het elektrolyt in beweging gebracht wordt en goed mengt. Het vereffenen wordt veelal geregeld door de lader en wordt in de regel 1x per week uitgevoerd.

Het vereffenen is i.h.a. een lading met constante stroom en duurt 0,5 tot 2 uur, afhankelijk van accutype (hoogte van de accu). Gedurende deze lading zal de accu sterk gaan gassen. De hoogte van de vereffeningsstroom, voor de normale range semi-tractiebatterijen en ook X-tender en X-celler2, is ongeveer 2% van C20 of 3% van C5. De frequentie 1x per week 30 min tot 1 uur. Controleer m.b.v. een zuurweger of na het vereffenen de zuurdichtheid (soortelijk gewicht) van alle cellen:
- s.g. > 1,280 kg/l
- s.g. gelijk in alle cellen


vlamdover

 

Tijdens het laden van een accu wordt knalgas gevormd. Dit gas zal bij voldoende ventilatie buiten de accu vanzelf verdwijnen. In de accu zelf kan een deel blijven hangen. Bij ondeskundig handelen, maar ook als gevolg van statische elektriciteit, kunnen vonken ontstaan die terugslaan in de accu. Hierdoor kan de accu exploderen.
Explosies door invloeden van buitenaf kunnen voorkomen worden door het toepassen van vlamdovers. Dit zijn poreuze kunststof plaatjes, gevat in een huis waar een slang aan kan (zie afbeelding), ingebed in een M27 stop of ingegoten in de deksel. De plaatjes laten gas ongehinderd door maar ontbranding stopt bij het bereiken van het poreuze oppervlak. Zie voor de beschikbare vlamdovers de productinformatie van de X-tender of X-celler2.volt

De "Volt" is de eenheid voor elektrische spanning. De afkorting is "V" (hoofdletter). De definitie van Volt is: het potentiaalverschil over een geleider als een stroom van 1 ampère daarin een vermogen van 1 watt in warmte omzet

1V = 1W/A = 1 kg m2 s-3 A-1

De eenheid is genoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta die in 1800 de eerste chemische batterij, de zuil van Volta, uitvond.